لگو و شعار برند NIKE

نام نایک از نام یک الهه ی یونانی برگرفته شده است که الهه ی موفقیت نامیده می شود.

درکنار این اسم، پایه گذاران این برند به اهمیت نشانه ها و نمادها نیز پی بردند.

و لوگوی آن توسط کارولین داویدسون طراحی شد. او این لوگو را که مفهوم حرکت و صدایی که هنگام افزایش سرعت به گوش میرسد را تداعی می کرد طراحی کرد.

در آخر آنها شعار “Just do it” یا “فقط انجامش بده” را برای خود برگزیدند. بدین ترتیب به برندی تبدیل شد که معنایی فراتر از یک برند تولید لباسهای ورزشی داشت.

1 Comment

یک نویسنده‌ی دیدگاه در وردپرس

ژوئن 17, 2018at 12:52 ب.ظ

سلام, این یک دیدگاه است.
برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.