واقعا رابطه دکتر حسابی و اینشتین چقدرنزدیک بود؟

جایگاه علمی پروفسور حسابی در علم فیزیک کجاست؟ پروفسور سید محمود حسابی بی شک یکی از فیزیک دانان خبره و صاحب نام تاریخ ایران معاصر است تا آنجا که او را به عنوان پدر علم فیزیک ایران میشناسند. زحماتی که ایشان در جهت پیشرفت علم فیزیک در کشور ایران انجام داده اند بر کسی پوشیده […]