برای قلب دوم تان پوشش مناسب بخرید!

  برای قلب دوم تان پوشش مناسب بخرید!       این بیماران اغلب با مشكل ورم پا رو به‌ رو هستند به همین دلیل باید كفش‌هایی با یك یا 2 سایز بزرگ‌تر خریداری كنند. كفش این افراد باید جلو بسته باشد تا پای آنها زخم نشود.   حتما شما هم این جمله معروف را […]