نایکی و داستان‌های عجیب و غریبش

رسیده است. در این نوشته، به بعضی از اتفاقات جالبی که برای این برند افتاده، می‌پردازیم و مسیر این برند را از نیم قرن پیش تا امروز با هم مرور می‌کنیم. از کجا معلوم؟ شاید بعضی از درس‌هایش به کارمان آمد! نایکی، وقتی که نایکی نبود! حدود 53 سال پیش، یعنی سال 1964 میلادی (مصادف […]