چگونه عمر کفش هایمان را زیاد کنیم؟

  چگونه عمر کفش هایمان را زیاد کنیم؟       هیچ گاه کفش را بزر‌گتر و یا کوچکتر از پا تهیه نکنید؛ در صورتی که در اندازه کفش دقت نداشته باشید، عمر آن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. پاها به عنوان قلب دوم انسان شناخته می‌شوند و از همین رو در صورت نبود […]